Doseren van granulaat met een precisie van +- 0,15%

Elke kamer van de doseerrol moet gelijkmatig gevuld worden voor met het doseren gestart wordt.

Een afstrijkplaat zorgt voor een gelijkmatige vulling van de kamers.

Daarenboven zorgt een constant toerental voor een hoge meetnauwkeurigheid!