Klant

RAFF Plastics – Adiabatische Dry Cooler

RAFF Plastics is sinds 1976 gespecialiseerd in de samenstelling, extrusie en recycling van kunststoffen. Het is een internationaal bedrijf dat zowel verwerker als leverancier van gerecycleerde kunststoffen is.

Zij verzamelen industrieel plastic afval en zuiveren post-consument afval voor hergebruik. Vervolgens recyclen en verwerken zij het plastic tot nieuwe gebruiksklare composieten van polypropyleen, polypropyleen met hoge dichtheid, polystyreen of polyvinylchloride.

Jaarlijks produceert RAFF Plastics minstens 60.000 ton materialen voor vermaling, granulaten en agglomeraten. Zij bereiken dit resultaat door de productielijnen 24 uur per dag te laten draaien.

https://www.ajsolutions.be/wp-content/uploads/2023/01/raff-plastics-logo.jpg

Onvoldoende koelingcapaciteit voor het verhogen van de productie

RAFF Plastics contacteerde ons omdat ze hun productie capaciteit wilde vergroten om te voldoen aan de toenemende vraag.

Daarom hadden ze meer koelcapaciteit nodig voor de nieuwe productielijnen. Onze vertegenwoordiger Dirk berekende dat de koelingcapaciteit op zijn minst 1100 kW moet bedragen. Na verschillende gesprekken met de klant stelden we een EUROCHILLER Adiabatische Droogkoeler met een totaal vermogen van 1200 kW. Dit met het oog op het voorzien van voldoende koelingcapaciteit voor toekomstige uitbreidingen.

Na een jaar van transparant communiceren en Dirk zijn gedetailleerde calculaties, wonnen we het vertrouwen van RAFF Plastics voor het oplossen van dit probleem.

ADcooler: een adiabatische dry-cooler

We raadden aan om een extra dry-cooler systeem te installeren van 1200 kW om de nodige koelingcapaciteit te garanderen. Voor een case als deze opteren we altijd voor een adiabatisch systeem. Verdampingskoeling is namelijk een duurzaam en energiezuinig systeem.

Bovendien houdt het de temperatuur constant door omgevingslucht te gebruiken om het proceswater te koelen. Als we gebruik maken van waterverdamping uit de adiabatische pads, krijgen wij een inlaatluchttemperatuur voor de wisselbatterijen (dry-cooler) die veel lager is dan de omgevingstemperatuur.

Zo koelt het Eurochiller ADcooler systeem het water op een temperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur, zonder vervuiling van het proceswater.

Kortom, een adiabatisch systeem biedt een aanzienlijk voordeel bij temperaturen boven 25 graden, omdat u de binnenkomende lucht koelt.

Bepalen van de leidingen in samenwerking met CP&T

Het laatste onderdeel van het plan vóór de integratie was het definiëren van het leidingnetwerk. We realiseerden dit in samenwerking met CP&T, een partner waarmee we al lang samenwerkten.

In deze procesfase moesten we het vertrouwen van de klant winnen. De succesvolle realisatie van eerdere projecten, de gedetailleerde berekeningen van Dirk en de transparante manier van communiceren speelden in ons voordeel.

Integratie gebaseerd op een gedetailleerde planning

Om de integratie soepel te laten verlopen, is een nauwgezette planning nodig. Voor het opstellen van deze planning was het belangrijk dat onze projectmanagers, Dirk en Kristof, nauw samenwerkten met RAFF Plastics. Zo werden minstens om de twee weken statusvergaderingen gehouden.

Dankzij deze nauwe samenwerking en transparante communicatie kunnen onverwachte elementen, zoals een vertraging in de levering van onderdelen, gemakkelijk worden opgevangen.

Het eerste wat op de agenda stond was de installatie van de tank, de unit en de pompen. Een van de grootste uitdagingen hierbij is om ze op een bepaalde manier te plaatsen, zodat ze zo dicht mogelijk bij elkaar staan.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de droge koeler in de winter in de tank moet lopen (om bevriezing te voorkomen). Dit proces verloopt soepeler als het dicht bij elkaar ligt, zeker als u er rekening mee houdt dat de leidingen onder een hoek van minimaal 3 graden moeten worden geplaatst.

Als alles op zijn plaats ligt, sluiten we alles aan via het vooraf bepaalde leidingnet. Onze partner CP&T verzorgde dit met succes.

Daarna is het tijd voor ons eigen team om te schitteren. Dat mag je letterlijk nemen, want wij zorgden voor de elektrische integratie. Een week van tevoren was alles in orde aan onze kant en aan de kant van CP&T. Het is altijd prettig om bij projecten van deze omvang geen race tegen de klok te hebben.

Opstart door onze Italiaanse partner

De allerlaatste stap was het opstarten van de nieuwe koelinstallatie. De medewerkers van onze partners assisteerden ons bij de opstart & finetuning van deze installatie. In dit geval kwamen ze drie dagen over uit Italië.

Onze partner moet de waarde hiervan juist inschatten. Onze partner heeft iedereen binnen RAFF Plastics de nodige uitleg gegeven zodat ze er zelf mee aan de slag konden. Door de eenvoudige bediening van de droge koelunit was de klant snel vertrouwd met het gebruik ervan.

 

We mogen spreken van een geslaagd project

De klant maakte een kleine vergelijking tijdens de zomer om de werking van het adiabatische systeem te controleren. Hij stelde vast dat de nieuwe unit voor hetzelfde instelpunt een temperatuur bereikte die 8 graden lager lag dan de oude unit, die nog steeds op zijn plaats zat. Deze feedback gaf ons het gevoel van een geslaagd project!

Meer info: Eurochiller

Contacteer ons

Heb je een vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren!